درباره ما

تیم جهان اولی ها مفتخر است با کادری جوان و با تجربه ، با بهره گیری از اساتید مجرب و به کار گیری از استعداد های این سرزمین گام مهمی در جهت اشاعه آموزش های ذهنی و فرهنگی بردارد. تجربه و پژوهش های ما در طی چند سال اخیر در قالب کارگاه های خودشناسی و علوم شناختی موجب شد تصمیم بگیریم این آموزش های کاربردی را با حد اقل هزینه در دسترس همه هم میهنان مان قراردهیم . ماموریت ما ایجاد یک گام بهبود در زندگی تک تک شما عزیزان است ، و چشم انداز ما بهره مندی حد اقل 20 میلیون نفر از توانمندی های ذهنی و ایجاد سبکی جدید در زندگی شما عزیزان است. آنچه راهنمای ما در این مسیر است تابلو هایی است که از ارزش های ما نشات گرفته است.

1. رشد جامعه
2. امنیت از طریق آموزش
3. صـــــلـــــح
4. ایجاد تغییر های بزرگ با کار های کوچک
5.خلق ثروت با کمترین هزینه

ماموریت انسان سازی از طریق:
1. آموزش مهارت های ذهنی با جدید ترین متد ها
2. کمک به ازدواج آگاهانه،کمک به بهبود رابطه و کاهش طلاق
3. تربیت صحیح فرزند
4. صلح از طریق کاهش خشم و بزهکاری
5. استقلال گرایی و توانمند سازی بانوان
6. افزایش بازدهی و توانمند سازی در کسب و کار

چشم انداز ما تجهیز و توانمند سازی 20 میلیون نفر و مرکز حمایت از ایده ها و نخبه پروری

پیشنهادات ویژه
جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر
نظرات خریداران
تیم ما